slide-b39b830
slide-7d07fde
slide-12c6acc
slide-73d4faf

مدیران مجموعه


مدیران
آقای هدایت زارع مهرجردی رئیس هیئت مدیره
مدیران
آقای علی زارع مهرجردی عضو هیئت مدیره
مدیران
آقای محمدحسین زارع مهرجردی عضو هیت مدیره
مدیران
آقای عماد توکلی مدیر عامل
0 +
نیروی انسانی
% 0
رضایت مشتریان
0 +
سال تجربه کاری

اخبار و اطلاعیه ها


در این بخش، اطلاعات مرتبط با شرکت برچینکار قرار می گیرد.

تولید ۹۵ درصدی ماشین الات کشاورزی در کشور
24مهر

ساری – رئیس مرکز توسعه مکانیزسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۹۰ تا ۹۵ درصد تولید ماشین آلات کشاورزی در ...