slide-b39b830
slide-7d07fde
slide-12c6acc
slide-73d4faf

مدیران مجموعه


مدیران
آقای محمد حسین زارع مهرجردی رئیس هیئت مدیره
person-woman
خانم سمیه زارع مهرجردی مدیر عامل
مدیران
آقای علی اکبر صفاری مهرجردی ریاست کارخانه
0 +
نیروی انسانی
% 0
رضایت مشتریان
0 +
سال تجربه کاری

اخبار و اطلاعیه ها


در این بخش، اطلاعات مرتبط با شرکت برچینکار قرار می گیرد.

تولید ۹۵ درصدی ماشین الات کشاورزی در کشور
24مهر

ساری – رئیس مرکز توسعه مکانیزسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۹۰ تا ۹۵ درصد تولید ماشین آلات کشاورزی در ...